Halen

Magasin med 20 mm. klar til isætning

Batteriet var et Marinebatteri under ledelse fra Esbjerg og opført af Fæstingspionerstab nr. 31. Enheden der var tilknyttet var : Reserve Infanteri Division 160 med 6/Marine Flak Abteilung 204 som stillingsbesætning. Stützpunkt nummeret var 075-14 og bevæbningen var 3 stk. SKC 30 med kaliber 3,7 cm. pjecer.