Hærkystbatteri ("Vesterhavsbad")

8. H.K.B. var placeret nord for Fanø Vesterhavsbad ca. ved nordenden af golfbanen. Der blev i 1941 anlagt feltmæssigt, dvs. i stillinger af jordforskansninger, til beskyttelse af indsejlingen til Esbjerg havn. Batteriet var bemandet af tyske hærenheder og var bestykket med erobrede gamle franske 10,5 cm feltkanoner. Mandskabet har i starten været indkvarteret i barakker. Stillingen blev fra 1942 til 1944 forstærket med beton og bestod fuldt udbygget af 20 svære bunkere af typen ”ständig”, 12 mindre svære bunkere (”verstärkt feldmässig” og ”feldmässig”) og 2 kanonlavetter af beton. Udbygningen af de 20 ”ständig” forløb således:

3 påbegyndt sidst i 1942 (2 mandskabsbunkere + 1 ammunitionsbunker)
9 påbegyndt i 1943 ( ammunition, mandskab, ildleder og forbindingsstation)
8 påbegyndt i 1944 ( kanonbunkere, feltkøkken, 2 ammunitionsbunkere, 1 flakbunker)

Bunker bevogtes af frihedskæmper

Frihedskæmpere ved Fanø bad

Vagter foran Kongen af Danmark

Bereden politi

Radar ved Fanø bad