Kadetlejren og Øvelsesbatteriet

Området vest for "Bavnebjerg" og omkring 200m nord for Strandvejen blev - som noget af det første - beslaglagt af tyskerne og i løbet af krigen anvendt som beboelse for marinekadetter, der skulle lære at betjene radar og at skyde med luftværnskanoner. Radarer var anbragt i umiddelbar nærhed af baraklejren, mens luftværnskanonerne var placeret i første klitrække syd for nedkørslen til stranden ved Fanø Vesterhavsbad samt ved Meldbjerg. Efter krigen blev barakkerne først anvendt til flygtninge, derefter som boliger for husvilde. Én af barakkerne eksisterer faktisk endnu. Det er en større bygning af mursten - orienteret nord- syd - der blev opført i den vestlige del af området i perioden mellem sommeren 1943 og efteråret 1944, at dømme efter engelske luftfotos. Efter kapitulationen fandt man i bygningen mange våben af forskellig type, nationalitet og kaliber, og der var mange adskilte våben, modeller af "gennemskårne" våben og diverse ammunitionstyper. Typisk effekter af den slags, der bruges i undervisning om våben. 

Luftfoto fra kadetlejren fra september 1944

Øvelsesbatteri Fanø 
Kadetterne, som boede i den lige omtalte kadetlejr blev trænet i den praktiske brug af luftværnskanoner. Det skete dels i det nærliggende marine flakbatteri på Meldbjerg, dels i et øvelsesbatteri ved Fanø Vesterhavsbad. Det lå i yderste klitrække lidt syd for nedkørslen til stranden. Øvelsesbatteriet blev med en buet betonvej forbundet med det støbte vejnet, der gik fra Strandvejen ved "Kurhotellet" sydpå til Nyby og derfra østpå. Øvelsesbatteriet var i løbet af krigen under stadig udbygning; i den sidste periode ikke bare med mursten, men med jernarmeret beton til:

16 fundamenter til antiluftsskyts ( Flak )
9 ammunitionsbunkere af forskellig størrelse
1 stor bunker til ildledelse
2 maskinrum
2 stillinger til lyskastere og mange til maskingeværer af svær og let kaliber.

I en opgørelse fra: "Fest. Pi. Stab.31, Verteidigungs- Bereich Esbjerg / Truppenteil: 5. Fl. Ausbild. K. Flakschule Fanö" angives det, at øvelsesbatteriet er bevæbnet med 11 stk. 2 cm S.K.C./30 og 7 stk. 3,7 cm S.K.C/30 flakkanoner. Hertil kom 2 panserværnskanoner og 18 maskingeværer af forskellige kalibre.