MOSDALSBJERG-BATTERIET (12. HKB)

I Admiral Dänemark´s oversigt fra 1. 11. 1943 nævnes et hærkystbatteri under opstilling på den sydlige del af Fanø. Den 1.12.1943 anføres, at batteriet var opstillet med fire stk. 10.5 cm kanoner. Disse kanoner blev senere erstattet med fire stk. 12,2 cm russiske feltkanoner model 1931 med splitsvans, og med en rækkevidde på 19,5 km. Disse blev flyttet til Mosdalsbjerg fra deres midlertidige opstilling i ”Batteri Nordby” ved den nuværende Nordby Skole. Batteriet blev feltmæssigt opstillet syd for Sønderho strandvej ca. 300 meter bag første klitrække. Den tilbagetrukne opstilling er et kompromis og afspejler de stridigheder om strategien bag placeringen, tyskerne havde med opstillingen af kystartilleri ved invasionstruede havne og kyststrækninger. Oplysninger om batteriet iflg. Baufortschrittsplan af 15. januar, 1945: 
Bevæbning (opstillet feltmæssigt):

4 stk. 12,2 cm russiske kanoner
2 stk. 12,0 cm kanoner
3 stk. 3,7 cm flakkanoner (18/36)
2 stk. 5 cm Pak kanoner (Kwk)
3 stk. 8,1 cm granatkastere (tyske)
2 stk. svære maskingeværer
4 stk. lette maskingeværer
18 stk. Pansernæver
4 stk. Panserskræk

Anlæg:

5 små bunkere, type R668, støbt fra juli til november 1944
1 lille ammunitionsbunker af type R674 (ikke støbt)
2 Flankerings-bunkere, støbt i marts 1944
3 Ringstillinger
2 Siegfried bunkere, anvendt som ildledere og kortbasis afstandsmålere
4 betonfundamenter til kanoner


(der er yderligere opregnet i alt 16 feltmæssige ammunitionsnicher og 4 sokkellavetter, som ikke er angivet som færdigstøbte; den store bunker på Mosdalsbjerg måler ca. 10 x 12 m og er sikkert en mandskabsbunker af enten type R656 (15 mand) eller R622 (20 mand), men er ikke nævnt i opgørelserne).