Fanø søfolk fra 1939-46.

Fra krigsudbruddet og indtil overfaldet på Danmark 9. april 1940 sejlede danske søfolk en farefuld sejlads. 31. maj 1939 havde Tyskland og Danmark undertegnet en "ikke angrebs traktat", hvori det udtrykkeligt var fastslået, at selv om Tyskland skulle komme i krig med en hvilken som helst anden magt, kunne danske søfolk være ganske rolige - ingen tysk stridskraft ville forstyrre søfolkene i deres lovlige arbejde med at vedligeholde normale handelsforbindelser med de lande, som Tyskland evt. var i krig med.

Den 30. september 1939 blev damperen VENDIA torpederet af en tysk undervandsbåd, hvorved skibet gik tabt og 11 danske søfolk miste livet.

I perioden 30. september 1939 til 9. april 1940 mistede den danske handelsflåde 29 skibe ved krigsforlis og 367 danske søfolk omkom. De omkomne var dels fra danske skibe, og dels fra neutrale skibe fra andre nationer, der led samme skæbne som de danske skibe. Der var ved disse krigsforlis nærmest tale om mord, da skibene sejlede i lovligt ærinde uden at kunne eller måtte forsvare sig.

Den 9. april 1940 forandredes dette forhold. Danske skibe, der denne dag lå i allieret havn blev beslaglagt, mens skibe der denne dag var i søen, i løbet af dagen modtog 2 forskellige meldinger.

Fra dansk side lød ordren: Søg til neutral europæisk havn, fortrinsvis spansk eller italiensk havn. Tilføjelsen om spansk eller italiensk havn gjorde, at stort set alle dan¬ske kaptajner, var klar over, at det var tyskerne der stod bag denne ordre, hvorfor den kun blev efterkommet i meget få tilfælde.

Omkring 6.300 danske søfolk..

- sejlede under krigen i allieret tjeneste, og heraf omkom omkring 700. Danmark mistede under krigen 280 skibe, hvoraf de 136 sejlede i allieret tjeneste. I alt omkom 1.213 danske søfolk under Den anden Verdenskrig, herunder også mange fra fiskerflåden der tragisk blev minesprængt eller torpederet.

Selvsagt kom mange Fanø søfolk til at sejle under fremmed flag i krigsårene, og mange der valgte at gå i allieret tjeneste genså først Fanø i 1945-46. For nogles vedkommende betød det et fravær fra hjemmet på over 5 år! Først i 2014 blev de danske søfolk officielt hædret for den indsats de udførte under krigen.

Flere Fanø søfolk modtog britiske hædersbevisninger for deres indsats under krigen.

S/S LILIAN

Eksempelvis kan nævnes, at kaptajn Gregers Holm-Nielsen, der non-stop gjorde tjeneste som styrmand i S/S LILIAN fra 20/11 1939 til 18/11 1945, for denne indsats modtog fire "CAMPAIN STARS".

På Vestre Kirkegård i Nordby, blev den 4. maj 1947 afsløret et mindesmærke for de 24 omkomne søfolk fra Nordby Sogn. (læs også mere på Mit Fanø)

- Ved Sømandsmonumentet i Sønderho, ligger 8 omkomne søfolk fra Sønderho.